Skip to main content

ODC drijfverenmeting

Het Odin Development Compass, kortweg ODC, meet de onbewuste drijfveren van mensen en hun competenties. Dit geeft fundamenteel inzicht in iemands gedrag en de onbewuste aansturing, die daaraan ten grondslag ligt. Een ODC-meting brengt de natuurlijke krachten en onbenutte talenten van iemand zeer scherp in beeld. Daarnaast wordt zichtbaar wat aangeleerd is en kan leiden tot ineffectief gedrag.

 Het ODC is een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument en is gebaseerd op het gedachtegoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung.

De ODC-meting is zeer effectief om in te zetten bij individuele coaching. De ODC-meting wordt gebruikt om ontwikkel-blokkades op te sporen en onbenut potentieel te ontginnen. Hierdoor is 30-40% minder tijd nodig voor een diepgaand en effectief coachingsproces. Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken.

De ODC-meting kan “los” worden afgenomen. Kosten voor afname van de meting, terugkoppeling en rapportage zijn: € 395,- (ex. BTW). 

Wil je de waardevolle informatie uit de ODC-meting ten volle benutten en integreren in een coachtraject, dan zal hiervoor een offerte worden opgesteld. 

Hulp op maat nodig? Stel hier uw vraag…