Skip to main content

Iedereen heeft veerkracht

HULPVRAGEN

Bij een ziekte zoals kanker of na een revalidatie zijn er veel vragen die jou bezig kunnen houden. De vragen hangen met elkaar samen, zijn met elkaar verweven. Als je geen energie hebt, valt het ook zwaar om weer terug te keren naar je werk. Bij het omgaan met je angst speelt ook zingeving een belangrijke rol. In de coaching komen al deze aspecten voorbij en is juist  oog voor de samenhang. Toch is het belangrijk om één hoofdvraag te benoemen, die leidend is in jouw coachtraject. De vraag die jou NU het meest bezig houdt in je leven. Om je een beeld te geven op welke thema’s ik je kan begeleiden, geef ik hier voorbeelden van hulpvragen èn waar mijn coaching zich op richt.

Vitaliteit

Als het behandel- of revalidatietraject achter de rug is, wil je graag je activiteiten weer oppakken. In de praktijk valt dit echter vaak tegen. De balans tussen de belasting en jouw belastbaarheid is zoek. Al je energie is in de behandelingen of herstel gaan zitten. Hoe graag je ook wilt, je lichaam fluit je regelmatig terug. Hoe ga je hier mee om? Hoe vind je een goed evenwicht tussen wat je graag wilt doen en je fysieke en mentale mogelijkheden?

(HER)VIND: BALANS & MOGELIJKHEDEN

In mijn coaching geef ik handreikingen hoe je om kunt gaan met fysieke klachten en hoe je je grenzen van jouw mogelijkheden kunt bewaken.

Angst

Bij een ingrijpende ziekte zoals kanker, is angst een veel voorkomende emotie. Angst voor aftakeling, angst om dood te gaan, angst dat de kanker terug komt, angst om steeds zieker te worden en afhankelijk van anderen te worden. Het bijzondere van angst is dat het je leven al gaat beheersen, voordat iets daadwerkelijk gaat gebeuren. Angst kan je volledig in zijn greep houden. Het neemt je over.

(HER)VIND: JE REGIE

Het is niet makkelijk om over je angsten te praten. Er over praten kan je al het gevoel geven dat het waar is. Toch is het onder ogen zien van je angsten de manier om je angst te verminderen. Ik leer je om je beetje bij beetje open te stellen voor de angst en de wanhoop. Te zien wat de angst met je doet. Waar de angst een gids voor je kan zijn. Daardoor neem je zelf weer de regie over je leven èn over je angst.

Zingeving

Door alles wat je hebt meegemaakt, ben je anders naar het leven gaan kijken. Dat betekent dat je nu minder waarde hecht aan zaken die je vroeger belangrijk vond, terwijl andere dingen juist meer voor je zijn gaan betekenen. Door je ziekte of crisis besef je nu meer wat het betekent dat je lééft. En wat het leven voor jóu betekent. Dat besef kan verschillende levensvragen oproepen, zoals bijvoorbeeld:

  • Waar wil ik wel energie in steken en waarin niet meer?
  • Hoe wil ik mijn toekomst inrichten?
  • Wat is de zin van mijn leven?
  • Hoe kijk ik aan tegen de dood?

(HER)VIND: PERSPECTIEF

Zingeving is niet maakbaar of te regisseren. Wat je kunt doen is er open voor te staan. Mijn coaching is er op gericht dat je je eigen antwoorden op je levensvragen vindt.

Werk

Terugkeer in het werk van voor jouw ziekte of revalidatie is niet vanzelfsprekend. Het kan zijn dat je het werk fysiek of mentaal (tijdelijk) minder goed aan kan. Of dat je aanpassingen op je werkplek nodig hebt. Mogelijk vraag je je af of je werk nog bij je past of ervaar je het niet meer als zinvol.

(HER)VIND: JE OPTIMALE WERKPLEK

In mijn coaching kijk ik samen met je naar de aard van je werk, jouw talent en de balans tussen belasting en belastbaarheid. Je ontdekt waar jij helemaal op je plek bent. Letterlijk en figuurlijk.

Veranderd zelfbeeld

Door je ziekte of ongeval ben je niet meer je oude zelf. Er kunnen fysieke veranderingen zijn, door operaties, behandelingen, waardoor je lichamelijk niet meer jezelf bent, qua uiterlijk of fysieke capaciteiten. Maar ook door wat je meemaakt, kan het gebeuren dat je jezelf niet meer herkent. Wie ben jij, nu? Kan je je verzoenen met wie je nu bent?

(HER)VIND: ZELFWAARDERING EN HEELHEID

Mijn coaching is gericht op het aanvaarden van het nieuwe ‘ik’. Hoe waardeer je jezelf opnieuw? Hoe stel je het plaatje in je hoofd bij? Hoe wordt je weer heel, met alles wat er is en wat er niet meer is? Waar zit jouw veerkracht om jouw veranderde zelfbeeld te aanvaarden, te waarderen? Wat is er wel? Wat is er ook? Wat is je verlangen? Wat niet meer haalbaar lijkt, kan het ook op een andere manier?

Relaties

Het hebben en behouden van een goede relatie vraagt blijvend aandacht in het dagelijks leven. Samen een crisis doorstaan is echter van geheel andere orde. Waar je zelf op allerlei fronten moet incasseren, doen jouw partner of andere dierbaren in jouw omgeving dat ook. Maar jullie manieren van omgaan met de crisis kunnen totaal verschillend van elkaar zijn. Als jouw zelfbeeld is veranderd, is ook jullie “WIJ” veranderd. Hoe blijf je elkaar zien, in wat je meemaakt? Hoe ziet jullie nieuwe “WIJ” er uit? Wat kan jij daarin doen, vanuit jezelf, voor de ander?

(HER)VIND: VERBINDING

Mijn coaching is gericht op het leren kwetsbaar zijn en jezelf van daaruit opnieuw te verbinden met de ander.