Skip to main content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Pellentesque in nunc vel magna vulputate tempor id eget ipsum.

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Als je deze website bezoekt, worden er mogelijk privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u verwerkt. Veerzaam Coaching acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, wij gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om.

Verzameling beperken
Wij letten er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten. 

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voornaam;
  tussenvoegsel;
  achternaam;
  adres;
  postcode;
  woonplaats;
  land;
  telefoonnummer;
  factuuradres;
  e-mailadres;
  betalingsgegevens;
  inloggegevens;
  geslacht;
  Kvk-nummer en btw-nummer;
  Overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden (en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen):

 • het verlenen van toegang tot de website;
  het aanbieden van functionaliteiten via de website;
  het aanmaken van uw account;
  het controleren van toegang tot uw account;
  het afhandelen van uw bestellingen;
  het factureren van de afgenomen diensten;
  het registreren van domeinnamen;
  het versturen van nieuwsbrieven;
  het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
  het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen;

 

Contactformulieren en e-mails
Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang dat wettelijk verplicht is.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

 • een bewerkersovereenkomst is afgesloten 
 • de gegevens worden anoniem verwerkt;
 • ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld;
 • er wordt geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden. De overige gegevens bewaren alleen in overleg met u, en worden anders direct verwijderd na afloop van de overeenkomst.

Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan:

Veerzaam Coaching
Rian van den Hende
Alteveer 49A
7927 PB Alteveer

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op de pagina contact.